VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Iespēju laiks
Marita Batņa, kultūras teorētiķe
Baltijas laikmetīgā māksla Sotheby's
Latvijas glezniecība SCOPE Basel
 
Ekonomiskā realitāte Latvijā šogad atnesusi citu par citu drūmākas dienas, atstājot zīmogu uz mākslas apriti, - vispārīgi raugoties, tajā iestājies "starpbrīdis". Bet jāatzīst, ka galeristus nav pārņēmis skumjš brīvdienu noskaņo­jums. To apliecina aktīvā mākslas dzīve, liekot domāt par Viļņas pozitīvo iespaidu. Baltijas mākslas gadatirgus, kas Viļņā noritēja 8.-12. jūlijā, sniedza līdz šim unikālu pieredzi reģiona mākslas tirgus kontekstā; par to - nākamajā "Stu­dijas" numurā. Taču arī pirms tam optimismu vei­cinājuši nozīmīgi iemesli.

 
Līga Purmale. Saturday Night Movie. 2008-2009. Foto: "Rīgas galerija"
 
Baltijas laikmetīgās mākslas starts Sotheby's
2009. gada 9. jūnijā Sotheby's izsoļu namā Londonā krie­vu un ukraiņu laikmetīgās mākslas izsoles ietvaros tika piedāvāta Līgas Purmales (dz. 1948) glezna Saturday Night Movie (2008-2009) un Rituma Ivanova (dz. 1968) glezna Frame 05 (2002). Darbu īpašnieks: "Rīgas galerija". No Anya Stonelake /White Space Gallery (Londona) īpašuma izsolē piedāvāti divi Lietuvas mākslinieka Antana Sutkus (dz. 1939) darbi: "Četru melnbaltu fotogrāfiju grupa" (1955, 1971, 1972, 1975) un "Žans Pols Sartrs Nidā, Lie­tuvā" (1965).

Baltijas laikmetīgā māksla diezin vai varētu startēt jebkādā citā no Sotheby's tipiskajām izsolēm, katrā ziņā ne globālās tirdzniecības centrā  Londonā. Taču tieši krievu mākslai, kuras krājumi atrodas Rietumu privātkolekcijās un pēc kuras ir pieprasījums no krievu un ukraiņu jauno kolekcionāru puses, galvenajos izsoļu namos veltītas re­gulāras izsoles. Krievu mākslas zīmols nodrošinājis Baltijas mākslas pieeju lielajam tirgum, un šāds precedents ļauj secināt, ka padomju laikmetīgās mākslas kolekcionēšana Rietumos, aptverot t. s. nonkonformismu, šodienas apstāk­ļos veido pamatu Baltijas mākslas novērtēšanai starp­tautiskā tirgū. Lielu lomu tirgus fonā spēlē Rutgersa Uni­versitātes muzejam ziedotā Nortona Dodža padomju mākslas kolekcija, uz kuras pamata muzejā pētīta Baltijas laikmetīgā māksla. Līdz 2006.gadam muzeja darbu ar nonkonformisma kolekciju vadīja Dr. Alla Rozenfelde; pēc tam viņa stājās Sotheby's Krievu glezniecības depar­tamenta viceprezidentes amatā. Reģionālās un vēsturiskās saites ir priekšrocība: pieļaujams, ka arī nākotnē krievu laikmetīgās mākslas sesijas Sotheby's un citos namos ie­kļaus Baltijas pārstāvjus, kas nenoliedzami veicinās Baltijas valstu mākslas atpazīstamību.

Pozitīvi, ka visi baltiešu darbi izsolē tika nopirkti, lai arī atbilstoši tās tendencei konkurenci tie neraisīja un novērtējums tika fiksēts gaidītā robežās. Līgas Purmales un Rituma Ivanova darbi izsolīti katrs par 10 000 britu mārciņu (gaidītais: 8000-12 000 mārciņu); Antana Sutkus četru foto grupa izsolīta par 3500 mārciņām (gaidī­tais: 3000-4000 mārciņu) un Sartra foto - par 1500 mār­ciņām (gaidītais: 1200-1700 mārciņu). Lai arī gaidītā novērtējuma līmeni iespaido izsoļu namu vēlme (īpaši taga­dējos apstākļos) stimulēt tirgu ar mērenu sākotnējo vēr­tējumu, galerijās prasītās cenas par līdzvērtīgiem darbiem nav daudz augstākas. Cits faktors ir tas, ka Latvijas auto­riem vēl nav starptautisku izsoļu vēstures.

Izsoles kopējā veiksme šoreiz izpalika - no 109 dar­biem 60% pārdot nevarēja, un apgrozījums bija neliels: 899 350 mārciņu. Neizsolīto vidū - arī Oļega Vasiļjeva "Olga Mihailovna un Nataša" (1979), par kuru tika cerēts panākt augstāko cenu: 180 000-220 000 mārciņu. Piedāvājums, lai gan veidots no plaša krievu mākslas zvaigznāja, kā arī jaunajiem autoriem, tomēr nebija izteikti ambiciozs. Spēcīgie Latvijas autoru darbi izcēlās kā piedāvājuma akcenti. Virzītais Aleksandra Kosolapova Malevich-Black Square (1987) tika pārdots atbilstoši minimālajām aplē­sēm par 25 000 mārciņu. Drūmiem secinājumiem, atsau­coties uz to, ka Krievijas ekonomika ir stipri cietusi, gan nav pamata. Kopā ar klasisko glezniecību, Faberžē un antik­ vārajiem izstrādājumiem krievu māksla 08.-10. jūnijā Sotheby's tika pārdota 17,6 miljonu mārciņu apjomā - divkārt mazāk nekā pērn, bet izturot pārbaudījumu. Lie­lāko gandarījumu deva Borisa Kustodijeva glezna "Ciema tirgus" (1920), kas tika izsolīta par 2,8 miljoniem mārciņu, teju trīskāršojot minimālā vērtējuma aplēses.

Latvijas glezniecība SCOPE Basel
(2009. gada 8.-14. jūnijs)

Redzamības veicināšanu kā pozitīvu guvumu izcēla gale­rijas "Bastejs" vadītāja Baiba Morkāne, vērtējot Latvijas mākslas iekļaušanu Sotheby's krievu mākslas izsolē. Tās laikā viņa pārstāvēja Latvijas glezniecību Bāzelē, kas, pateicoties citam zīmolam - Art Basel, bija starptautiskā mākslas tirgus "sirds". Pavadošā tirgus SCOPE ietvaros "Bastejs" prezentēja Helēnas Heinrihsones, Janas Briķes, Normunda Brasliņa un Rituma Ivanova darbus. Galeriste apstiprināja, ka Rituma Ivanova He & She ar nelielu atlaidi nokļuva pircēja īpašumā par 15 000 Šveices franku, - no­vērtējums (aptuveni 8500 mārciņu) salīdzināms ar Sotheby's rezultātu, kam 20% veido pircēja prēmija. "Bastejs" ticis aicināts uz nākamajām SCOPE norises vie­tām, un galeriste raugās uz Ņujorku, kur nākamā gada martā tas notiks vienlaikus ar The Armory Show.
.


 
Atgriezties