VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Galerija “Alma”
Marita Batņa, kultūras teorētiķe
 
"Klasiska laikmetīgās mākslas galerija" - vēloties šādi raksturot galeriju "Alma", jāuzsver, ka Latvijā galeriju darbības klasiskie principi nav plaši iedzīvināti. Spilgtu iespaidu par "Almu" atstās tās apmeklējums "klusajā Rīgas centrā" - Rūpniecības ielā 1-2, kur distancē no drūzmas radīti apstākļi atklāsmi rosinošai saskarei ar mākslas vēr­tībām. Augstas raudzes tēla un satura vienība garantē atrašanos priekšplānā: to lielā skaitā liecina mākslas no­tikumu apceres pašmāju publiskā telpā, kam galerija "Alma" devusi iemeslu savas pastāvēšanas četros gados.

 
Astrīda Riņķe. Foto no Astrīdas Riņķes personiskā arhīva
 
  Laikmetīgās mākslas galerijas darbības pamatprincips ir - mākslinieka pārstāvība. Galerijas dibinātājas un paš­reiz vienīgās vadītājas Astrīdas Riņķes ceļš uz šāda līmeņa dar­bību ir likumsakarīgs: pieredze krāta 15 gadu, izejot "skolu" bijušajā "Centra galerijā" un "Rīgas galerijā" un mērķ­tie­cīgi nonākot pie savas galerijas. Mākslinieku kodolu, ar ko saistīts "Almas" tālredzīgākais darbs, veido jaunās paaudzes mākslinieki - Ēriks Apaļais, Kristians Brekte, Otto Zitmanis, Ernests Kļaviņš, Kalvis Zuters, Miķelis Fišers, Kristiāna Dimitere, Jānis Blanks un Reinis Virtmanis.

No būtības viedokļa klasiska laikmetīgās mākslas galerija seko misijā centrēta mārketinga stratēģijai. Pār­liecība par mākslinieka potenciālu motivē ieguldījumu daudzveidīgā darbā un attiecībās ar nolūku veidot repu­tāciju, kas ilgtermiņā nosaka ekonomisko vērtību. Bet sākumā ir lēmums: Astrīda Riņķe atzīst, ka izvēle balstās uz diviem pamatkritērijiem - talantu un nodošanos mākslai. Stratēģija arī rada spēles noteikumus - paredzamais ie­guldījums virzībā un galerijas uzticamība ir faktori mākslas cenai. "Almas" piedāvājumu veido galerijas kolekcija, tā­tad darbiem jau piemīt novērtējums - dažkārt galeristei šķiršanās no darba ir ne vien patīkama, bet arī skumja.

Dalība starptautiskajos mākslas gadatirgos ir gale­rijas darba stūrakmens. Uzmanības lokā ir skates ar augstiem kvalitātes standartiem. 2009. gada maijā "Alma" piedalījās jauniem autoriem veltītajā NEXT Čikāgā (ASV), kur galeriju sastāvs tiek noteikts nevis konkursā, bet ar ielūgumiem. Galeriste neslēpj, ka starptau­tiskos notikumos tiek gaidīta muzeju interese par māk­sliniekiem.

Ņemot vērā tuvību Rietumu galeriju praksei, rodas jautājums: kā "Alma" jūtas šajā vietā (Latvijā) un šajā laikā? Aktīvā mākslas vide sniedz piederības izjūtu. Sabiedrības kontekstā - "Alma" apsteidz laiku. Saskarsme ar laikmetīgo mākslu ir maz apjausta un dažkārt ar grūtībām izprasta pieredze - liecina Astrīdas Riņķes atziņas, no kurām izriet secinājums, ka "pārrāvums" kultūrapziņā prasa sabied­rības attīstību. Tomēr neatlaidīgs dārznieks sagaida pum­purus un priecāsies arī par ziediem. Cienot ikvienu klientu, "Almas" vadītāja apliecina, ka iegūti arī īpaši partneri, kuru attiecībās ar mākslu ir panākta izaugsme.

"Almas" izvēlētā ceļa turpināšana, pēc Astrīdas Riņ­ķes pieļāvuma, nesīs izaicinājumus, toskait vajadzību ņemt piemēru no pasaules veiksmīgām galerijām, kas darbojas ar "biznesa tvērienu". Tas ir pašsaprotami, jo attīstības likums it visur izvirza vienus nosacījumus - novatoriskus darbības veidus, ieguldījumu un risku - un nākotne pieder tiem, kas atrodas soli priekšā laikam.
.
 
Atgriezties