VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
VII. Nogrimušais piemineklis
Imants Lancmanis, mākslinieks, mākslas zinātnieks
Fragments no: Lancmanis, Imants. "Piektais bauslis: Gleznu cikls "Revolūcija un karš"". Rīga: Neputns, 2009, 64.-71.lpp.
 
VII. NOGRIMUŠAIS PIEMINEKLIS

"Lielie satricinājumi, kas rada augsni tālākai sabiedrības attīstībai, parasti tiek izpirkti ar grēksūdzes un nožēlas rituāliem. Monumentāls un dārgs piemineklis ir labākais veids, kā nācijas patiesu pateicību varoņiem un nožēlu par kara upuriem apvienot ar varasnesēju liekulību un iespēju uzturēt kareivīgu atriebes garu. Pasaule ir pilna tūkstošiem pieminekļu, kas veltīti kariem un parasti ir patētiski un banāli. Labākā karavīru piemiņas vieta pasaulē - Brāļu kapi Rīgā.

Pirmā pasaules kara garīgā trauma visā pasaulē izraisīja neskaitāmu pieminekļu, memoriālo vietu un piemiņas plākšņu rašanos. To visumā oficiālajā un diezgan garlaicīgajā veidolā retumis parādījās kāds mākslinieciski spilgts darbs - parasti, ja pasūtītājs bija nevis valsts vai komunāla iestāde, bet privāta organizācija. Viens no dīvainākajiem un pār­steidzošākajiem būtu bijis piemineklis, ko Eiropas Pretkara asociācija par ziedojumiem izvēlējās celt Latvijā, Bauskas apriņķa Rundāles pagasta Sudmalu dīķī. Asociācijas vadī­bā bija pazīstami pretkara aktīvisti, kuru vidū izcēlās vācu publicists Ernsts Frīdrihs. Pieminekļa nosaukums bija "Kritu­šie", un tā skulpturālās grupas iz­auga no vairākiem lieliem postamentiem, kas pacēlās virs ūdens. Visu vainagoja Uz­va­ras dieviete bez galvas, tai rokā atradās dzeloņstieplēm caurvīts lauru vainags. Daži tēli (karā sakropļoto karavīru galvas) bija ņemti no Ernsta Frīdriha grāmatas Krieg dem Kriege ("Karš karam", pirmizdevums - 1924. gadā). Diviem tiltiem vaja­dzēja pieminekli savienot ar zemesstrēli, vienu no tiem bija projektējis Salvadors Dalī. Savukārt kāpnes, kas no zemesstrēles veda lejup uz dīķi, bija iecerētas neoklasi­cistiskā garā, ar vāzēm un vārtu piloniem.

Piemineklis bija neviendabīgs, jo to darināja pēc dažā­du mākslinieku metiem, kuri pārstāvēja gan modernus vir­­zienus, gan arī vairāk tradicionālu tēlniecību. Uzvarētāju vidū bija Artūrs Bokss, kā arī jaunie mākslinieki Teo Šmits-Reindāls un Hanss Belmers. Tomēr tieši šis stilu un paņēmienu raibums piemineklim piešķīra dinamismu un spēku. Pieminekļa pamatakmens likšana notika 1928. gada 23. augustā, bet darbus pārtrauca 1930. gadā ekonomis­kās krīzes dēļ. Netika realizētas vairākas interesantas pie­minekļa sastāvdaļas, to skaitā Dalī projektētais "Slīkoņu tilts", kas solījās būt īpaši emo­cionāls mākslas tēls. Pacifis­tis­ko un idejiski kreisas ievir­zes pieminekli vācu armija uzspri­dzināja 1941. gada 23. augustā. Kopš tā laika ik gadu uzspridzināšanas dienā un stundā piemineklis uz brīdi pa­ceļas no dīķa dzelmes.

Saule patlaban izkāpj no horizonta malas, un vienlai­cīgi ar to, kā vienmēr 23. augusta rītā, no dīķa dzīlēm pace­ļas piemineklis. Saspridzinātie postamentu bluķi, deformētās, ūdenī sairušās figūras, to galvas un rokas iznirst dīķa virs­pusē, lejup tek ūdens straumītes, zaļas aļģu un ūdenszāļu virknes. Īrisi un dzeltenās ūdensrozes garos kātos izslejas no ūdens, lai priecātos vai vaimanātu par kara šausmām, kuru piemiņas vietai blakām gadījies pie­dzimt. Fragmentu kaudze ir viss, kas palicis pāri no bronzā un akmenī ieliktā protesta kliedziena pret karu, nevajadzīga, nesavlaicīga un nesaprasta kliedziena. Gārnis nemierīgi pārlido šai vietai, bet gulbim un Makšķerniekam viss ir vienaldzīgi. Drīz piemi­nekļa drazas atkal nogrims dzelmē."
 
Atgriezties