LV   ENG
Portrertfilmu cikls "Dominante": Krollis un Jaunušans
Ilona Brūvere, Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības Mediju komunikācijas projektu vadītāja
Portretfilmu ciklā "Dominante" 27. oktobrī pl. 15.00 Mākslas darbinieku namā (Vaļņu ielā 9) filmas par grafiķi Gunāru Krolli un aktieri un režisoru Alfredi Jaunušanu.
 
 
Grafiķis Gunārs Krollis
Gunārs Krollis (1932) latviešu mākslā pazīstams kā stājgrafiķis un grāmatu ilustrators. Pēdējā laikā grafiķis vairāk pievērsies zīmējumiem, kas unikāli izpildījumā un pielietojamajā tehnikā: tie ir tušas zīmējumi ar zelta un sudraba zīmuli uz melna papīra. Kroļla darbi nereti ir dziļi simboliski, veidojot saikni ar mītisko pasauli un aicinot sekot mākslinieka filosofiskās domas modeļiem. Gunārs Krollis pats savus jaunākos darbus dēvē par manipulācijām ar laiku un telpu, ar iespējamo un neiespējamo. Krollis ilgus gadus ir Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējs.

Aktieris un režisors Alfreds Jaunušans

Alfreds Jaunušans – ilggadīgais Nacionālā teātra (Drāmas teātra) mākslinieciskais vadītājs, visu savu bagāto skatuves mūžu kā režisors viņš seko veicmeistara Amtmaņa Briedīša vēlējumam "saglabāt cilvēku teātrim un teātrī". Alfreds Jaunušans - režisors un pedagogs, izaudzinājis vairākas aktieru paaudzes. Kā spīdošam aktierim, viņam piemīt aizrautīgs spēles prieks, plašas improvizācijas spējas, neatkārtojama humora izjūta un neizmērojamas darba spējas.

Teātris ir viņa dzīves vienīgā lielā mīlestība, iznākot uz skatuves Jaunušans prata pakļaut savai mākslinieka personībai visu zāli.Skatītāju atmiņā kā neatkārtojams notikums palicis Jaunušana iestudējums Skroderdienas Silmačos, kur viņš pats Briedīša iestudētajā Blaumaņa lugā 1955. gadā spēlējis Rūdi.


Portretfilmu cikls "Dominante" Latvijas kultūrvidē veido jaunu kultūras un mākslas mantojuma lappusi, būtisku ne tikai tiem, kas interesējas par kultūras vēsturi un tās personibām. Mediju komunikāciju darbnīca "Kinolats" ciklu piedāvā kā vizuāli atraktīvu modeli kultūrvēsturiskajai izziņai, izvērtējot radošas personības potenciālu dažādos kultūras un mākslas žanros Latvijā pagājušā gadsimta beigās. Šeit apkopoti 40 Valsts Kultūrkapitāla fonda "Mūža stipendiātu" portreti, piedāvājot iejusties kultūras personības dzīvē un apkopojot svarīgākos daiļrades faktus. Portertfilmu cikls VKKF "Mūža stipendiāti" ir laikmetigs multimediāls dokuments, kas sniedz ne tikai faktoloģisko materiālu par konkrētu personāliju daiļradi, bet gan ļoti individuāli pietuvojas vecmeistaru dzīves uztverei, gaumei, stila izjūtai un pārdomām par dzīvi, mākslu un kultūru.

25 minūšu garās portretfilmas konstruētas kā saistošas stenogrammas- veidojot konkrētas personības radošās dzīves stāstu, kas vizuāli un emocionāli piepildīts, izvairoties no sentimenta un vispārīgām frāzēm. Filmās izmantoti fragmenti no teātra izrādēm, citāti no literāriem, mākslas un muzikālajiem darbiem, parādot Latvijas kultūras personības vidē, kas tām tuva.

"Dominante" izseko dokumentālām liecībām atmiņu kaleidoskopā, kas rosina domāt , raksturojot vēsturisko kultūrainu un tās fenomenu kā atjaunotās Latvijas valsts kultūrvēstures būtisku satāvdaļu.

Valsts Kultūrkapitāla fonda "Mūža stipendijas" Latvijā par īpašiem nopelniem un mūža ieguldījumu valsts kultūras potenciāla attīstībā 2010 gadā saņem pie 300 mākslinieki un kultūras darbinieki.

Jēdziens "kultūra" (no lat. Cultura, kas sakņojas vārdā colere – kultivēt) apzīmē cilvēku darbības veidus, kā arī simboliskās struktūras, kas piešķir jēgu šīm darbībām. Dažādas kultūras definīcijas atspoguļo dažādas teorētiskās izpratnes par to, kā saprast cilvēku rīcību, vai kritērijus, pēc kuriem to vērtēt.

Kultūra kopumā apzīmē atsevišķu saprātīgu indivīdu, grupu vai sabiedrības produktu kopumu. Tā sevī ietver tehnoloģijas, mākslu, zinātni, kā arī morālās sistēmas un konkrēto grupu raksturīgo uzvedību un paradumus. Vēl konkrētāk – specifiski dziļākas nozīmes dažādās cilvēku darbības jomās.


VKKF portretu galerijā "Dominante"
Mediju komunikāciju darbnīca "Kinolats"

Aktrise Vija Artmane
Keramiķis Pēteris Martinsons
Gleznotāja Biruta Baumane
Aktieris Alfreds Videnieks
Režisors Alfreds Jaunušāns
Kinozinātniece Valentīna Freimane
Horeogrāfs Imants Magone
TV diktors Valdis Čukurs
Kinorežisors Rolands Kalniņš
Kinooperators Dāvis Sīmanis
Dzejnieks Uldis Bērziņš
Režisors Oļģerts Kroders
Kostīmu māksliniece Večella Varslavāne
Režisors Kārlis Pamše
Rakstniece Margarita Stāraste
Rakstnieks Zigmunds Skujiņš
Radio režisore Herta Naudiņa
Gleznotājs Jāzeps Pīgoznis
Kino montāžas režisore Elza Preiss
Kinorežisore Ada Neretniece
Grafiķis Gunārs Krollis
Aktieris Gunārs Placens
Diriģenti Imants un Gido Kokari
Gleznotāja Biruta Delle
Mākslinieks - dekorators Dailis Rožlapa
Baletdejotāja Anna Priede
Kinorežisors Uldis Brauns
Fotogrāfs Gunārs Binde
Muzikologs Oļģerts Grāvītis
Literatūras zinātnieks Gunārs Bībers
Tulkotājs Valdis Bisenieks
Gleznotāja Džemma Skulme
Horeogrāfe Ingrīda Saulīte
Dzejnieks Jānis Rokpelnis
Operas solists Maigurs Andermanis
Gleznotājs Leonīds Mauriņš

"Katrā cilvēkā mīt mākslinieks, un viela, kas viņam jāveido, ir dzīve. Būtu skumji, ja viņš to atstātu ikdienišķā negatavībā un neradītu no tās ko lielāku, skaistāku un vienmēr ko jaunu." Aspazija


Ieeja bez maksas.
 
Atgriezties
 
 
 
Komentāri
 
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Teksts