LV   ENG
Portrertfilmu cikls "Dominante": Martinsons un Varslavāne
Ilona Brūvere, Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības Mediju komunikācijas projektu vadītāja
Mākslas darbinieku namā (Vaļņu ielā 9) 15. decembrī 18.00 portretfilmu cikls "Dominante" turpina iepazīstināt skatītāju ar izcilām kultūras personībām. Šoreiz ar keramiķi Pēteri Martinsonu un kostīmu mākslinieci Večellu Varslavāni. Seansa garums 1 stunda. Ieeja bez maksas.
 
 
Portretfilmu cikls "Dominante" Latvijas kultūrvidē veido jaunu kultūras un mākslas mantojuma lappusi, būtisku ne tikai tiem, kas interesējas par kultūras vēsturi un tās personibām. Mediju komunikāciju darbnīca "Kinolats" ciklu piedāvā kā vizuāli atraktīvu modeli kultūrvēsturiskajai izziņai, izvērtējot radošas personības potenciālu dažādos kultūras un mākslas žanros Latvijā pagājušā gadsimta beigās. Šeit apkopoti 40 Valsts Kultūrkapitāla fonda "Mūža stipendiātu" portreti, piedāvājot iejusties kultūras personības dzīvē un apkopojot svarīgākos daiļrades faktus. Portertfilmu cikls VKKF "Mūža stipendiāti" ir laikmetigs multimediāls dokuments, kas sniedz ne tikai faktoloģisko materiālu par konkrētu personāliju daiļradi, bet gan ļoti individuāli pietuvojas vecmeistaru dzīves uztverei, gaumei, stila izjūtai un pārdomām par dzīvi, mākslu un kultūru.

25 minūšu garās portretfilmas konstruētas kā saistošas stenogrammas- veidojot konkrētas personības radošās dzīves stāstu, kas vizuāli un emocionāli piepildīts, izvairoties no sentimenta un vispārīgām frāzēm. Filmās izmantoti fragmenti no teātra izrādēm, citāti no literāriem, mākslas un muzikālajiem darbiem, parādot Latvijas kultūras personības vidē, kas tām tuva.

"Dominante" izseko dokumentālām liecībām atmiņu kaleidoskopā, kas rosina domāt , raksturojot vēsturisko kultūrainu un tās fenomenu kā atjaunotās Latvijas valsts kultūrvēstures būtisku satāvdaļu.

Valsts Kultūrkapitāla fonda "Mūža stipendijas" Latvijā par īpašiem nopelniem un mūža ieguldījumu valsts kultūras potenciāla attīstībā 2010 gadā saņem pie 300 mākslinieki un kultūras darbinieki.

Jēdziens "kultūra" (no lat. Cultura, kas sakņojas vārdā colere – kultivēt) apzīmē cilvēku darbības veidus, kā arī simboliskās struktūras, kas piešķir jēgu šīm darbībām. Dažādas kultūras definīcijas atspoguļo dažādas teorētiskās izpratnes par to, kā saprast cilvēku rīcību, vai kritērijus, pēc kuriem to vērtēt.

Kultūra kopumā apzīmē atsevišķu saprātīgu indivīdu, grupu vai sabiedrības produktu kopumu. Tā sevī ietver tehnoloģijas, mākslu, zinātni, kā arī morālās sistēmas un konkrēto grupu raksturīgo uzvedību un paradumus. Vēl konkrētāk – specifiski dziļākas nozīmes dažādās cilvēku darbības jomās.

Piedāvā Mākslas darbinieku nams www.mdn.lv
 
Atgriezties
 
 
 
Komentāri
 
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Teksts