VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Sieviete Latvijas kino
Mārtiņš Slišāns, kino kritiķis
Inga Pērkone. "Es varu tikai mīlēt... Sievietes tēls Latvijas filmās" (Rīga: Neputns, 2009.)
 
Kino zinātnieces Ingas Pēr­kones grāmata "Es varu tikai mīlēt..." atklāj sievietes tēla redzē­­jumu un pārvērtības Lat­vijas kino gadsimta gaitā. Ar jauno darbu, kas seko grā­matai "Kino Latvijā. 1920-1940", autore apliecina, ka ir viena no interesantākajām mūs­dienu per­sonībām Latvijas kino pētniecībā un kritikā.

Šo īso ieskatu ar zinātnisku precizitāti, tomēr pla­šam lasītāju lokam saistošā izklāstā uzrakstītajā grā­­matā varētu veltīt tikai tās virsrakstam vien. Šķiet, ka universāla sievišķības kvintesence, Latvijas ekrāna un reizē reālas dzīves sieviešu laime un traģēdija vien­­lai­kus izsakāma šajos nedaudzajos vārdos: "es varu tikai mīlēt...". Šī sauciena balsi un atbalsi jo simboliskāku vērš grāmatas priekšējā vāka attēls no filmas "Purva bridējs" - Ulda Pūcīša atveidotais Edgars noliecis galvu uz Vijas Artmanes tēlotās Kristīnes pleca. Seja kā ikona. Tēls kā daudzu nozīmju simbols, kuru ap­rak­­sto­šie vārdi būtu tikai lieks komentārs ar sirdi izjustajam.

Labākajiem gaumes kanoniem atbilstoši noformē­tas grāmatas veidā Latvijas kino pētniecības fondam tagad pievienojies skaidri strukturēts un vēsturis­kā perspektīvā veidots skatījums par sievietes gaitu mūsu kino. No Kaudzīšu "Mērnieku laikiem" un Jaunsudrabiņa "Aijas" ekrāna pilnasinīgajiem lasījumiem līdz pēdē­jo gadu autorkino piedāvātajiem sievietes-lelles tēliem Unas Celmas filmās - tāds ir autores skatīto tēlu dia­pazons. Milda Klētniece, Dzidra Ritenberga, Velta Līne, Astrīda Kai­riša, Lilita Ozoliņa, Akvelīna Līvmane, Rēzija Kalniņa - katras aktrises vārds un tēlu galerija kā ve­sels Latvijas kino mentālais slānis. Un, protams, Vija Artmane kā sievie­te - zvaigzne, kam veltīta izcilības kanonam atbilstoša grāmatu noslēdzošā nodaļa.

Ingas Pērkones teksts ir vielisks, piepildīts, bet reizē bez lie­kām atkāpēm. Patīkami precīzi dozētas un erudītas ir atsauces uz kino vēstures procesiem gan Rietumos, gan Austrumos. Par būtiskiem grāmatas atskaites punktiem ņem­tas jau kopš 20. gs. 70. gadiem pasaulē arvien pieaugo­šu popularitāti ieguvušās dzimuma (gender) studijas, kas Latvijas patriarhālajā sabiedrībā sāk aktualizēties tikai tagad, kā arī modernā feminisma klasikas atsau­ces, sākot ar Žana Pola Sartra dzīvesbiedres Simonas de Bovuāras darbiem.

Ja šī perspektīva, kas sievieti skata kā vēstures, sociālo apstākļu un kultūras (nevis bioloģiski, emocionāli vai garīgi) definētu  būtni un reizē uzliek zīmogu arī dzimuma studiju tendenciozitātei, būtu vie­nīgais skatpunkts, tad grāmatu varētu mierīgi no­likt zinātniekiem un pētniekiem paredzētā specializē­tās lite­­ratūras plauktiņā. Par laimi, tā nav. Šo sausuma sajūtu lasītāja mutē, kas vietām rodas arī atsevišķās akadēmiskā teksta pasāžās (bez kurām gan pētnieciskajā literatūrā, ja tā necenšas tapt par populārzinātnisko tekstu, grūti izvairīties), autore prot veldzēt ar emocio­nāli zīmētiem izvērsumiem. Rezultātā Ingas Pērkones teksts veido plūdumu kā upe starp intelektuālo un emocionālo - labo un kreiso - krastu un šajā plūdumā rod līdzsvaru.

 
Atgriezties