VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Ugunsizturīgie elektriskie jaunekļi
Kaspars Groševs, mākslinieks
Karlheincs Štokhauzens. "Jaunekļu dziesma" (Gesang der Jünglinge, 1955-1956)
 
Diez vai kādam mūsdienās vēl nepieciešams skaidrot, kas ir elektroniskā mūzika un kurā brīdī to pieslēdz pie strāvas. Tā ieplūdusi vai visos medijos, un, pateicoties viegli pieejamajām tehnoloģijām, "komponēt" nu spēj jeb­kurš. Tomēr vēl tikai pirms sešdesmit gadiem elek­tro­niskā mūzika tapa speciāli ierīkotās studijās un iespējas darboties jaunajā, maz izpētītajā lauciņā bija salīdzinoši šauram cilvēku lokam.

Kamēr Parīzē Francijas Radio paspārnē Pjērs Šefers, manipulējot ar magnētisko lenšu ierakstiem, radīja kon­­krēto mūziku, Rietumvācijas Radio studijā Ķelnē fiziķis Verners Meiers-Eplers un komponists Herberts Ei­merts nonāca pie idejas par mūziku, kas radīta tikai no elek­troniskiem signāliem, un nodēvēja to par elektronische Musik.

Jaunais, daudzsološais komponists Karlheincs Štok­hauzens (1928-2007) 1952. gadā bija iemēģinājis roku konkrētajā mūzikā, darbojoties Šefera studijā, bet nākamajā gadā pārcēlās uz Ķelni, lai pievērstos elektroniskajai mūzikai. Tur arī tapa skaņdarbs "Jaunekļu dziesma", kurā pirmo reizi veiksmīgi apvienojās vācu elektronische Musik tīrība un franču rotaļīgie eksperimenti ar magnētis­kajām lentēm. Darbs sastāv no zēna soprāna ieraksta, kas dažādi pārveidots un sagraizīts, un elektroniskiem signāliem, sintezētiem pēc valodas skaņu līdzības, - tīri sinusa toņi atsaucas uz dziedātajiem patskaņiem, savukārt līdzskaņiem pielāgoti pārveidoti trokšņu signāli.
 
matskaņojums Ķelnes Rietumvācijas Radio lielajā auditorijā 1956.gada 30.maijā
 
Pirmatskaņojumā Štokhauzens realizēja tolaik teh­niski sarežģītu piecu atsevišķu audio kanālu atskaņo­šanu, kas atstāja lielu iespaidu uz tālāko mūzikas attīs­tību, - tik liela telpas nozīme skaņdarbu kompozīcijā bija kaut kas jauns. Arī vēlāk komponists turpināja eks­perimen­tēt ar telpiskumu - viens no spilgtākajiem pie­­mē­riem ir 90. gadu sākumā sacerētais "Helihopteru stīgu kvartets" (Helikopter-Streichquartett), kurā katrs no dalībniekiem atrodas savā lidaparātā. Skatītāji var dzirdēt un vērot videoekrānos, kā kvartets no koncert­zāles dodas uz helikopteriem, paceļas gaisā, kur atska­ņo darbu, stīgu instrumentu skaņām sajaucoties ar motoru troksni. Darbs beidzas, kad kvartets atgriežas zālē.

"Jaunekļu dziesma" ir ne tikai vēsturiski nozīmīgs un pamatīgu teorētisku sacerējumu apjūsmots darbs, bet arī muzikāli joprojām ļoti interesants un suģestē­jošs, sarežģītajām skaņas konstrukcijām saspēlējoties ar darba saturisko daļu. Katoļticīgais Štokhauzens to bija iecerējis kā elektronisku mesu, tomēr Ķelnes katedrāles vadība neļāva dievnamā izvietot skaļruņus, tādēļ darba forma tika mainīta. Dziedātā teksta pamatā ir Bībeles stāsts par trim dievbijīgiem jaunekļiem, ko valdnieks Ne­bukadnecars par atteikšanos pielūgt zelta elku pavēl iemest liesmojošā ceplī. Tur tos pasargā eņģelis, un jau­nekļi neskarti dzied slavas dziesmas Dievam. Štokhauzena kompozīcijā zēna balss nepārtraukti šaudās liesmās, brīžiem vārdi tiek salauzti zilbēs un fonēmās, brīžiem vairākas balsis skan vienlaicīgi, vien laiku pa laikam ļaujot saklausīt teksta izrāvumus, visbiežāk - "slavējiet to Kungu" (preiset den Herrn).

Atliek vien minēt, vai katoļu baznīca beidzot ļāvusi šim darbam skanēt dievnamā, tomēr skaidrs: ja ir ie­spēja, to noteikti vērts dzirdēt koncertatskaņojumā - tā, kā tam būtu jāskan pēc autora ieceres.

 
Atgriezties