VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Galerija “VKN” (“Vairāk kā nekas”)
 
Galerijas interešu lokā atrodas Latvijas un Baltijas reģiona, kā arī citu zemju laikmetīgi strādājoši mākslinieki. Tās galvenais uzdevums - jaunu, talantīgu mākslinieku atbalsts, dodot tiem starta iespēju - solo izstādes, tā vei­dojot mākslinieku loku un veicinot viņu atpazīstamību Latvijā un ārpus tās.
 
Maija Kurševa. Grieziens (63 zīmējumi). Tuša, papīrs. Animācija (akrila zīmējums uz sienas). 1'7''. 2009
 
Galeriju vada Ivo Strante. Galerijas darbībā īpašu vietu ieņem nekomerciālu mākslas projektu realizācija, atbalsts un sadarbība ar nekomerciālām māk­slas institūcijām. Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļu.

 
Maija Kurševa. Grieziens (63 zīmējumi). Tuša, papīrs. Animācija (akrila zīmējums uz sienas). 1'7''. 2009
 
Nozīmīgs sadarbības partneris ir biedrība "Laikme­tīgās mākslas muzeja pilotprojekts "kim?"" Maskavas ielā 12/1, kurp, ja tīk, var mērot ceļu gar Rīgas Centrāltirgus paviljoniem. 

Sadarbībā ar "kim?" jau izveidotas mākslinieku Maijas Kurševas, Armanda Zelča, Mārtiņa Ratnika neko­merciālas izstādes. Kā arī  "Krājums I", kas sniedza ieskatu Laikmetīgās mākslas muzeja krājumā. Tuvā nākotnē paredzētas Mika Mitrēvica, Kaspara Podnieka un citu māk­slinieku izstādes.

 
Atgriezties