VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Gints Gabrāns. Izstāde “Paraspoguļi”
Ieva Kalniņa, mākslas zinātniece
Latvijas Republikas ekspozīcija Venēcijas biennāles 52. starptautiskajā mākslas izstādē

 
Mākslinieks Gints Gabrāns mākslas, zinātnes, ezoterikas un misticisma praksi apvieno vienotā, integrālā darba metodē. Viņa darbi norāda uz enerģiju, kas izsaka cilvēka iekšējo būtību, pretstatot to viedoklim, kurš iekšējo būtību identificē ar domāšanu, emocijām un juteklisko uztveri. Tieši psihiskās enerģijas transformācija ir veids, kā tiek skarti vispārcilvēciskie, fundamentālie jau-tājumi. Var teikt, ka mākslinieks strādā ar neiespējamā realizāciju, mēģinot parādīt neredzamo, atgādinot, ka tas, ko mēs redzam, arī ir tieši tas. Lai izprastu neredzamo, jāskatās uz redzamo.

 
Gints Gabrāns. Paralēlā telpa. Psiholāzers. Instalācija. 2005. Foto no publicitātes materiāliem
 
Gabrāna "Paraspoguļi" vēsta par izmainītiem apziņas stāvokļiem, ko izraisa gaisma. Konkrētāk - no spoguļiem atstarotā, polarizētā gaisma. Venēcija kā vieta ir ideāla spoguļu asociācijai, jo pati spoguļojas ūdeņos un kanālos, tāpēc liekas likumsakarīgi, ka Venēcija ir gludā kristāla spoguļa dzimtene.

Ekspozīcija "Paraspoguļi" tika sadalīta vairākos secīgos līmeņos. Tā sākās ar gaismas fizioloģiskās iedarbības līmeni darbā "Skaistuma spogulis". Pateicoties spogulim, ar speciāliem filtriem atstarotā gaisma iedarbojās tā sauktā terapeitiskā loga gaismas viļņu diapazonā (600-1400 nm), nokļūstot caur hipodermu dermā (ādas dziļākos slāņos). Iedarbojoties šūnu līmenī un uzlabojot ādas mikrocirkulāciju, tā atjauno sejas ādu un dara to skaistāku. Šajā darbā gaismas fizikālās īpašības tika pielīdzinātas fizikāliem rādītājiem, kuri atbilst Eiropā sertificētai gaismas terapijas metodei, ko izmanto skaistumkopšanas salonos un klīnikās. Nāka-mais ekspozīcijas līmenis bija formas līmenis, ko veidoja darbs "Telpas membrāna". Ekspozīcija noslēdzās ar izmainītās apziņas stāvokļa līmeni darbos "Parahipnoze" un "Paralēlā telpa. Psiholāzers".
 
Atgriezties