VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Art Basel Miami Beach
Marita Batņa, kultūras teorētiķe
04.12.-07.12.2008. Maiami, ASV
 
Art Basel Miami Beach. Foto no publicitātes materiāliem
 
Ikgadējais Art Basel Miami Beach (ABMB) saistāms ar pasaules lielāko un daudzveidīgāko avangarda mākslas koncentrēšanos dažu dienu laikā. Aiz­va­­­dītā gada decembrī ABMB paplašināja vēl 22 mazāki gadatirgi, kā arī ap­mē­ram 50 pilsētā notiekošas izstādes. Galvenais gadatirgus bija struk­tu­rēts vairākās sekcijās, iesaistot 240 galerijas - spēcīgās un nelielās. Starp sa­te­ lītu tirgiem izcēlās viens no jaunākajiem - Pulse Miami, radot konku­ren­ci citiem: Art Miami, Scope Miami un Nada Art Fair. Lielākie specializētie tirgi piedāvāja dizainu (Design Miami), foto un jaunos medijus (Photo Miami).

Finanšu krīzes seku iespaidā kārtis, ar kurām tika spēlēts iepriekšējos gados, tirgus situācijai vairs nebija derīgas. Aizvadītais ABMB bija īpašs: aug­sne pārmaiņām bija sagatavota, un ABMB kļuva par katalizatoru jau­nām tendencēm. Tirgus jaunā iezīme - atlaides. Vienošanās starp pircējiem un pārde­­vējiem tika panākta, pielāgojot cenu samazinājumu 10-30 procentu apmē­­rā. Vairāki dīleri sprieda, ka tas atbilst agrākam pārvērtējumam. Pirk­šanas uzvedībā prevalēja relatīvi demokrātiskais līmenis, un rezultātā pie­prasī­jums kļuva redzami apgrūtināts virs 50 tūkstošiem ASV dolāru un vēl gurdāks virs 100 tūkstošiem. Tikai nedaudzi pirkumi tika mērīti vairākos simtos vai sasniedza miljons dolāru atzīmi.

Kā šie jaunie spēles noteikumi ietekmē mākslas ainu? The Art News­paper (TAN) iztaujātie kolekcionāri atzina: uzmanības lokā varēs nokļūt au­tori, kas agrāk naudas virzītajā tirgū netika ievēroti. Tātad jaunie nosa­­cījumi var veicināt tirgus padziļināšanos. Bez tam galeristi diezin vai at­bal­­­stīs dārgus projektus bez droša pieprasījuma. Efektīguma kults būs jānomai­na ar pieticību un kvalitatīvu attīstību vai nu uz ierasto tehniku pamata, vai meklējot citus izteiksmes veidus.

Jaunās tendences sasaucas ar tirgus paradigmu, ko iezīmēja galerijas Standard (Oslo) īpašnieks un kurators  Eivinns Fūrnesvīks (Eivind Furnesvik). Janvārī viesodamies Rīgā, Laikmetīgās mākslas centrā, viņš stāstīja par savu praksi - izstādēm it kā nepiemērotās vietās un sekmīgu komercdarbību ar minimāliem līdzekļiem. Galerists, piedaloties ABMB, jauno galeriju sekcijā Art Positions ievietoja Aleksa Habarda (Alex Hubbard) darbus vienā no 20 pludmalē izvietotajiem transportēšanas konteineriem - šaurā, 12 met­rus garā telpā. Šis ABMB piedāvājums attiecībām ar mākslu un tās patē­riņam konkrētajā laikā kļuva īpaši simbolisks.

Tomēr konteinera tilpne nav vienīgais nākotnes mākslas konteksts. Maiami pelna "mākslas paradīzes" nosaukumu arī tādēļ, ka ar lokālu un kos­mopolītisku pieeju māksla tiek aktīvi integrēta gan dzīves stilā, kas nereti saistīts ar luksusu, gan arī sabiedrības dzīvē. "Mūsu durvis ir atvērtas ikvie­nam - Rotari klubam, pensionāriem vai skolēniem," TAN apgalvoja kolekcio­nāre Rosa de la Krusa (Rosa de la Cruz), kas Maiami Dizaina rajonā ierīko mākslas galeriju. Nodomu atvērt savas kolekcijas muzeju paudis arī Design Miami direktors Kreigs Robinss (Craig Robins), atklājot, ka meklēs partnerus - kolekcionārus citās valstīs, lai organizētu izstāžu apmaiņu. Viesnīcas Albion īpašnieki Dons un Mera Rubeli (Don, Mera Rubell), kam Maiami pieder ģimenes kolekcijas galerija, pieskaita sevi pie kolekcionāru ceļotāju cilts - viņiem ir svarīgi ģeogrāfiski plaši meklējumi, jo tas dod iespēju uzturēt kolekcijas augstu kvalitāti.(1) 

"Starptautiskās mākslas pasaules rendez-vous ziemā" - tā organiza­tori raksturo ABMB, zinot, ka mākslas tirgus veidojas attiecībās. Atšķirībā no cita veida mākslas notikumiem gadatirgū tiekas visi: galeristi, māksli­nieki, kolekcionāri un kuratori. Klātesošo cilvēku un mākslas darbu milzīgais daudzums, kā tas ir ABMB gadījumā, kļūst par kvalitatīvu priekšrocību. Šis blīvums intensificē enerģijas piegādi procesam, kurā mākslas tirgus un mākslas dzīve kļūst nedalāmi. Gadatirgus ir ideāla forma mākslas un māk­slas pieredzes izplatīšanai.

 
Atgriezties