VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Gada beigās - izsoles dzīvākas
Marita Batņa, kultūras teorētiķe
 
Klasiskās mākslas galerijas "Antonija" un Ivonnas Veihertes mākslas galerijas 2008. gada 29. novembra izsoles devīze "Mosties!" (pēc Ausekļa Baušķenieka darba nosaukuma) iedarbojās kā vajadzīgā optimisma deva noskaņā, kas bija izveidojusies pēc iepriekšējām izsolēm. Pierasts, ka ikga­dējais mākslas tirgus notikums Swedbank centrālajā ēkā ir nozīmīgākā izsole Latvijā visa gada laikā - iesaistīto dalībnieku skaita un piedāvājuma kvali­tātes dēļ, jo izsoles sarīkošanai spēkus apvieno uzreiz trīs tirgus "spē­lētāji".

Izsoles rezultāti - uz ekonomiskās situācijas fona labi, pārsteigumiem iztrūkstot. No 264 darbiem izsolīti 79 (30 procenti) par kopējo summu bez komisijas - 78 300 latu (darba vidējā cena - 991 lats). Solītāju bija salī­dzi­noši daudz - 32, no kuriem darbus ieguva 24. Divi spēcīgākie pircēji katrs iegā­dājās darbus aptuveni 13 tūkstošu un vēl divi - aptuveni 10 tūkstošu latu vērtībā (bez komisijas).

Virs tūkstoš latu līmeņa tika izsolīta ceturtā daļa - 19 darbi, no kuriem divi pārsniedza piecus tūkstošus. Labs guvums bija Jāņa Tīdemaņa darbs "Sieviete ar blesi", kas tika izsolīts par sākumcenu - 5000 latu. Jāņa Pauļuka darbiem tirgus ir visai "uzkarsēts" jau vairāku izsoļu rezultātā; šoreiz rekor­dista lomā - glezna "Ziedi vāzē", kas tika izsolīta par 10 tūkstošiem latu (sākumcena). Savukārt spraigākais pieprasījums bija Georga Šenberga zīmē­jumam "Meitenes portrets": tā sā­kum­cena - 400 latu - pieauga līdz 2600 latiem, un te var atminēties, ka Šen­berga "Krišjānis Barons" agrāk izsolē (29.03.2008.) tika pieprasīts par 15 tūkstošiem latu.

Laikabiedru mākslas piedāvājums neguva ievērību. Starp dažiem veik­smīgajiem darbiem atzīmējami par sākumcenu izsolītie darbi: Ievas Baklā­nes "Simts" (2000) - 1300 latu un Džemmas Skulmes "Gotisks motīvs. Māte ar bērnu" (1995) - 4000 latu vērtībā. Citi aktuālās mākslas ainā izceļa­mo autoru darbi (daudzi lielos formātos) netika pirkti, un tas liek vēlreiz pār­domāt visus "par" un "pret" klasiskās un laikmetīgās mākslas kopā sa­lik­šanai izsolēs.

Baltic Auction House / privātā Latviešu mākslas muzeja izsole 2008. ga­da 6. decembrī (Rīgā, viesnīcā Radisson SAS) noritēja vēl aktīvā­kā formā, kvantitatīvie rādītāji - līdzīgi izsolei Swedbank. No 192 darbiem tika izsolīti 118 (61%) par 78 530 latiem bez komisijas (darba vidējā cena - 665 lati). Izsolē darbus ieguva 21 dalībnieks. Aktivitāti krietni rosināja virk­ne mazāk vērtētu darbu (pārsvarā ainavas), daudz grafikas, dažiem no vēr­tī­­gākiem - pievilcīgas sākumcenas. Divi dalībnieki izcēlās ar rekordlielu vienību skaitu - viens ieguva 24 darbus par apmēram 17 tūkstošiem, otrs - 18 darbus par aptuveni 10 tūkstošiem latu bez komisijas. Mazai daļai no izsolītā, proti, 18 darbiem cena pārsniedza tūkstoš latu atzīmi. No tiem - divi izsolīti par vairāk nekā pieciem tūkstošiem latu, toties krietni pieau­dzējot sākumcenu. Kārļa Padega zīmējums "Pērļu zvejnieks" (1934) no sākumcenas - 5000 latu - sasniedza 8000 latu. Vairāku solītāju cīņas rezul­tātā visaugstākais vērtējums - 13 500 latu - tika fiksēts Eduarda Kalniņa darbam Positano (1935-1936) ar sākumcenu - 6500 latu.

Sekojiet rīkotāju informācijai par 2009. gada pavasara sezonas izso­­lēm!

Klasiskās mākslas galerija "Antonija". www.antonia.lv

Baltic Auction House / privātais Latviešu mākslas muzejs. www.plmm.lv

Galerija "Birkenfelds". www.birkenfelds.lv

Ivonnas Veihertes mākslas galerija. www.veiherte.com

Galerija "Jēkabs". www.paintings.lv
 
Atgriezties