VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
CILVĒKI PILSĒTĀ
Inese Baranovska
  Izstāde Homo Urbanus - Homo Sapiens?

Amsterdamā, kultūras parkā Westergasfabriek, no 29. maija līdz 15. septembrim

 
Aigars Bikše. Izvēle - ideālists. 2008
 

Pēdējās desmitgadēs visā pasaulē vērojama laikmetīgās mākslas skaidro­jumu un akcentu nemitīga nobīde - māksla ne tikai kā estētisks baudījums acij un prātam, bet arī kā aktīvs instru­­ments, kas iesaistās politikas un sa­bied­rības kritikā. Šodienas aktuālākās problēmas - ekoloģiskā apdraudētība, pieaugošā vardarbība, personiskās identitātes krīze, miera un harmonijas meklējumi sevī un apkārtējā vidē - ir likušas māksliniekiem meklēt neor­di­nārus un spilgtus izteiksmes līdzekļus, kas veidotu aktīvāku dialogu ar skatī­tāju. Jauno tehnoloģiju straujā attīs­tī­ba ir paplašinājusi arī mākslas iespē­jas. Par neatņemamu laikmetīgās mākslas sastāvdaļu kļuvusi iesaistīša­nās sabied­riskajā dzīvē. Mākslas dar­bi, kuru kon­­cepciju pamatā ir sociālās, poli­tiskās vai vides aizsardzības problēmas, tie­­cas pār­kāpt tradicionālās mākslas robežas. Šo tendenci var vērtēt kā mūsdienu fenomenu, proti - apgūstot novatoriskās tehnoloģijas un ar tām saistīto jaunu izteiksmes līdzekļu un formu arsenālu, mākslinieki ne tikai saplūdina dažādu mākslas veidu ro­be­žas, bet arī attiecībās ar skatītāju lauž privātās un publiskās telpas bar­jeras un maina jau ierastos spēles notei­ku­mus. Dialogs starp mākslinieku un mākslas vērotāju pats iegūst mākslas darba statusu.

Izstādei ir ļoti zīmīgs nosaukums: Homo Urbanus - Homo Sapiens? ("Pilsētas cilvēks - saprātīgs cilvēks?"). Deviņi uzaicinātie Latvijas mākslinieki radīja jaunus darbus speciāli kultūras parka Westergasfabriek promenādei: Aigars Bikše ("Izvēle - ideālists"), Ēriks Božis ("Pa saviem kanāliem"), Asnate Bočkis ("Esmu mājās"), Kristaps Gulbis (Mobile City Case), Kristaps Ģelzis un Vol­demārs Johansons ("Sazināsimies"), Laura Feldberga ("Lasītava. I-III"), Kirils Panteļejevs ("Priekšpilsētas Buda"), Uģis Traumanis ("Konstrukcijas. I-IV ").

Katrs autors iedziļinājās 21. gad­sim­ta pilsētas cilvēka eksistences problē­mās, kas ir līdzīgas kā Rīgā, tā Amster­damā un arī citur pasaulē. Lieli un mazi - visi ska­tī­tāji bija gatavi dia­logam ar mākslu, un tieši netradicio­nālākie darbi izraisīja visaktīvāko interesi.

Maija Meijere-Bergmane, Westergasfabriek direktore: Apciemojuma laikā Rīgā pagājušā gada novembrī, kad kopā ar Latvijas puses kuratori Inesi Baranovsku ap­spriedām organizatoriskos jautājumus, biju pārsteigta par Latvijas mākslinieku vitalitāti un optimismu, ko rada iespēja strādāt brīvi un veidot mākslas darbus bez jebkādiem ierobežojumiem un dogmām.

Tagad ir patiess prieks novērtēt aiz­raujošos Latvijas mākslinieku tēlnie­cī­bas darbus, izstādi, kas brīvi pieejama publiskai apskatei visiem šajā skaistajā kultūras parkā. Izstādes koncepcija atbilst principiem, ko savā darbībā īsteno Westergasfabriek. Šis parks ikvienam var pastāstīt stāstu par to, kā, veiksmīgi apvienojot spē­kus, reiz pamesta industriālā zona spēj pārtapt cilvēkam draudzīgā un kreatīvā vidē. Šeit saplūst kopā alter­natīvās mākslas un underground mū­zikas mutuļojošā enerģija, ielu kultūra un mode - viss, kas sniedz mūsu pilsētai dzīvīgumu. Es ceru, ka šādi projekti kļūs par tradīciju Westergas­fabriek, pārtopot regulārās vides mākslas biennālēs, kas spētu sniegt prieku tūkstošiem apmeklētāju.

Mākslai ir neskaitāmas definīcijas. Tomēr ikviena personiskais skats un nianšu novērtējums ir svarīgāks par jautājumu, kas ir "īstā māksla". Galvenais ir katra skatītāja individuālā spēja interpretēt mākslas darbu un visu izstādi kopumā.

 
Atgriezties