VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Valda Villeruša asamblāžu skaidrā forma
Māris Brancis
Valdis Villerušs. „Skaidra forma. Asamblāža un grafika”
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis
01.11.2017.–06.02.2018.
 
Valdis Villerušs. „Ģeometriskās sasauces”. Asamblāža. 68 × 58 cm. 2017
Foto: Valdis Villerušs
 
Grafiķis, pedagogs un mākslas vēsturnieks Valdis Villerušs droši vien ir visaizņemtākais un ražīgākais savas paaudzes mākslinieks, un ikvienā savā radošās darbības jomā viņš atstāj nozīmīgas pēdas. Nenovērtējams ir viņa veikums latviešu vai, pareizāk sakot, Latvijas grāmatu vēstures izpētē, kas lasāms abos Eduarda Kļaviņa sastādītajos „Latvijas mākslas vēstures” sējumos. Patlaban tiek gatavoti izdošanai citi sējumi, kuros tāpat būs publicēti Valda Villeruša raksti. Tikpat nozīmīgs ir viņa darbs grāmatu vizuālā izskata izveidē. Diemžēl pēdējā laikā pievērsties stājgrafikai – kokgrebumam – viņam vairs nav laika, jo arī pedagoga darbs prasa daudz enerģijas. Tomēr Valdim Villerušam gribas sevi izteikt arī radoši, tādēļ mākslinieks ir atradis jaunu iespēju sevis apliecināšanai – asamblāžu. Šim mākslas veidam viņš pievērsās jau 20. gs. 90. gados, taču ar savām asamblāžām, Helēnas Heinrihsones iedrošināts, publikas priekšā pirmoreiz iznāca tikai 2002. gadā izstādē Latvijas Mākslas akadēmijā.

Kaut arī Valda Villeruša darbu jaunākā izstāde, kas skatāma Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, nosaukta „Skaidra forma. Asamblāža un grafika”, dodot mājienu, ka tajā būs pārstāvēta arī grafika, tomēr, iekārtojot izstādi un domājot par to kā ansambli, kā vienotu nedalāmu kopumu, autors pēdējā brīdī atteicās no kokgrebumiem, atstājot ekspozīcijā tikai ilustrācijas un apdares elementus Šekspīra lugas „Vētra” 2004. gada izdevumam. Šajā darbā izmantots zīmējums un kolāža, kas ir asamblāžai radniecīgs mākslas veids un tādējādi nav pretrunā ar šīs ekspozīcijas koncepciju.

Lielāko daļu asamblāžu mākslinieks darinājis īpaši šai izstādei, bet agrāko veikumu pielāgojis jaunajai situācijai – telpu šaurības dēļ Trīsvienības baznīcas tornī var parādīt tikai vertikālus, pie sienas piekaramus darbus.

Asamblāža, kā uzsver pats mākslinieks, ir absurds dažādu priekšmetu salikums. Šajā gadījumā tās ir lietas, ar kurām viņš saskaras ikdienā un kas tā vai citādi nākušas viņa ceļā. Bieži tās ir senas vai pat ļoti senas – kā veclaicīgi zāģi, spalvas, naglas, savu mūžu nodzīvojuši darbarīki vai to detaļas. Tā kā Valda Villeruša interešu lokā vienmēr bijusi grāmata, tā dažādos veidos un sakarībās parādās arī viņa darbos.

Saturs māksliniekam nav tik svarīgs, cik kompozīcija, pretstati, ritmu kontrasti, ģeometrisko laukumu kārtojums. Vienlaikus Valdis Villerušs asamblāžas neveido oriģinalitātes pēc, bet kāda detaļa, lieta vai ieraudzītas īpatnējas sakarības rosina mākslinieka iztēli, liekot meklēt tālāk un dziļāk, tādējādi katram lietu salikumam viņa acīs ir noteikta jēga. Piemēram, ierosu kompozīcijas „Formu sakarības” (2017) veidošanai devis aplis, kas atkārtojas gan tikko saņemtas grāmatas vāka noformējumā, gan sena sējuma lapas kompozīcijā, gan no vara loksnes izgrieztā aplī. Loģisks šī motīva turpinājums ir turpat pievienotais cirkulis, ar kuru viegli uzvilkt apli. Citā darbā – „Kaligrāfisks mēģinājums” (2015–2017) – vienuviet saliktas vecas saliektas naglas, putna spalva, ko senos laikos izmantoja rakstīšanai, un jaunāku laiku spalvaskāts. Jāpiebilst, ka katra no šīm lietām skatītājos var izraisīt citādas, personīgas asociācijas, kas tikai papildina darba interpretāciju.

Ikvienā kompozīcijā atklājas Valda Villeruša radošās darbības specifika. Kā asamblāžās, tā kokgrebumos, grāmatu mākslinieciskā veidola izveidē un pētījumos par grāmatu mākslas vēsturi – visur jūtama ļoti pamatīga iedziļināšanās problēmā, precizitāte un gandrīz vai dzelzs loģika. To nosaka mākslinieka klasiskā izglītība, kas nepieļauj vaļības, neakurātības un paviršības. Tādēļ lietu kārtojums asamblāžās un arī izstāde kopumā ir tik izsvērta, skaidra un pozitīvi ievirzīta. Negācijai nav sakara ar to romantiski pozitīvo ievirzi, kas ir visas Valda Villeruša dzīves un daiļrades pamatu pamats. Vēl jāpiebilst, ka 6. maijā mākslinieks klusi nosvinēja savu 75. jubileju.
 
Atgriezties