VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Laikmetīgās mākslas muzejs – jauna publiska telpa
Inese Baranovska
Par to, ka 21. gadsimta muzejam nav jābūt tikai drošai vērtīgu dārgumu krātuvei, bet dzīvam, nemitīgā attīstībā esošam organismam, tam jārada  labvēlīga vide laikmetīgajai mākslai un  jādzīvo tagadnē ar skatu nākotnē, 2007. ga da 12. oktobrī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Laikmetīgā mākslas muzeja krājuma izveidošanas nodaļas organizētajā un "Aizkraukles bankas" atbalstītajā konferencē "Kādam jābūt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam?" (Dirty Deal Cafe Andrejsalā) vienojās visi: gan uzaicinātie lektori, gan klausītāji - mākslinieki, kuratori, žurnālisti, valsts ierēdņi.

 
Konferences plakāts
 
Konferencē varējām būt liecinieki spilgtu personību atklātām un godīgām pārdomām par laikmetīgās mākslas procesiem, par mākslas institūciju lomu tajos, par profesionāļu un skatītāju savstarpējā dialoga jaunajām formām.

Pasākumam bija izdevies sapulcināt patiesi spožus prātus: vienu no lielākajām autoritātēm mediju mākslas jomā Eiropā profesoru Pēteru Veibelu (Peter Weibel), Mediju un mākslas centra (ZKM Center for Art and Media, Karlsrūe, Vācija) vadītāju; mākslas zinātnieku un kuratoru Leonīdu Bažanovu, Krievijas Nacionālā laikmetīgās mākslas centra māksliniecisko vadītāju; Rasu un Raiti Šmitus, jauno mediju centra RIXC dibinātājus un starptautiskā festivāla "Māksla+Komunikācijas" izveidotājus (Latvija); arhitektu Reinīru de Grāfu (Reinier de Graaf), arhitektu biroja OMA (Office for Metro-politan Architecture) biedru un tā meitas uzņēmuma AMO direktoru (Nīderlande); kā arī Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma Starptautiskās ekspertu komisijas pārstāvjus: kultūras ministri Helēnu Demakovu, "Aizkraukles bankas" valdes priekšsēdētāju Ernestu Berni, Tronheimas universitātes (Norvēģija) un Helsinku modernās mākslas muzeja KIASMA kuratori Māretu Jaukuri (Maaretta Jaukkuri), starptautiski atzītu laikmetīgās mākslas konsultantu un galeristu Norbertu Vēberu (Norbert Weber) no Vācijas, Igaunijas kuratori, mākslas zinātnieci un KUMU direktori Sirji Helmi, Viļņas universitātes profesori mākslas zinātnieci Ramintu Jurenaiti, multimediju mākslinieku Raiti Šmitu, mākslas zinātnieci Latvijas Laikmetīgās mākslas centra eksperti Ievu Astahovsku, mākslinieku Leonardu Laganovski, LR KM vizuālās mākslas un vizuālās komunikācijas nodaļas vadītāju Māru Ādiņu un Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Laikmetīgā mākslas muzeja krājuma izveidošanas nodaļas vadītāju Astrīdu Roguli.

Viens no emocionālāki piesātinātākajiem brīžiem konferencē bija Māretas Jaukuri referāts: klusināti mierīgā balsī viņa jūtīgi precīzi formulēja savas atziņas par mākslas un ar to saistīto institūciju misiju šodien - kā pozicionēt muzeju, pārstāvot gan nacionālo, gan internacionālo mākslu, kā veidot publikai draudzīgu vidi, kā panākt, lai māksla ieinteresētu patērētājsabiedrības labirintos apmaldījušos indivīdu. Tādēļ "Studijas" lasītājiem piedāvājam iepazīties ar Māretas Jaukuri referāta rakstisko versiju.

 
Atgriezties