VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Intervija ar profesoru Rolfu Zaksi
"Studija"
"Studija" intervē profesoru Rolfu Zaksi 2005. gada septembrī Berlīnē

Gētes institūts šai rudenī nāca ar interesantu iniciatīvu – sasaukt kopā Berlīnē fotožurnālu izdevējus no visas pasaules, lai viņi savā starpā iepazītos un izrunātu sev būtiskus jautājumus, domājot par to, ka varbūt ir lietas, kuras kopā risināt vieglāk, piemēram, veidot kopēju saitu internetā. Būdama nevis fotožurnāla, bet vizuālo mākslu žurnāla redaktore un izdevēja, kas nereti tajā ievieto ar fotogrāfiju saistītus materiālus, es tomēr, uzsvērti aicināta šajā forumā piedalīties, jāatzīstas, sajutu nepārprotamu tieši ārpasaules spiedienu rēķināties ar fotogrāfijas esamību un domāt par to. Vēl jo vairāk – piedalīties fotomateriālu aprites aktivizēšanā, jo fotogrāfijai kā mākslas izteiksmes ierocim tiek ierādīta arvien lielāka, arvien pamanāmāka vieta. Fotožurnālistika, fotomāksla – tās jau ir vairs vienīgi profesionāļu iekšējo diskusiju tēmas, jo lietotas – sabiedriskajā telpā, apziņas ietekmēšanā  iesaistītas – tiek arvien uzsvērtāk abas. Kādēļ – man nelielu gaismas staru un iemeslu ilgām pārdomām šai virzienā pavēra saruna ar profesoru Rolfu Zaksi (Rolf Sachsse). Viņš bija uzaicinātais lektors šajā seminārā, un viņa stāstījums par vācu fotogrāfijas situāciju izvērtās par centrālo notikumu visā pasākuma norisē. Vēlāk internetā sameklēju viņa biogrāfiju, ko īsumā pārstāstu. Dzimis Bonnā 1949. gadā. Izkopis fotogrāfa iemaņas, specializējoties reklāmas, arhitektūras un industriālajā fotogrāfijā, kur arī strādājis, lai iegūtu līdzekļus turpmākām studijām. Studējis mākslas vēsturi, komunikāciju pētniecību un vācu literatūru Minhenē un Bonnā. Tagad darbojas kā arhitektūras fotogrāfijas vēsturnieks, rakstnieks, izstāžu veidotājs, mākslinieks, dažādu mākslas augstskolu profesors. Dzīvo Bonnā.