VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Darbības privātais rādiuss
Sergejs Timofejevs, Multimediju poētiskais centrs ORBITA
Kādā intervijā veikala/salona/kluba/projekta "Ma1z3" (maize) autorēm Unai un Simonai jautāja, kādi cilvēki viņām patīk. Un viņas atbildēja: "Ar augstu intelekta līmeni. Tas izpaužas mirklī, kad cilvēks krīt pie zemes, kliedz, raud un pēc tam atkal piepeši kļūst mierīgs un līdzsvarots. Un neko vispār vairāk negrib."
 
METAFORAS MEISTARS GUNĀRS BIRKERTS
Laima Slava
“MANI INTERESĒ TAS, KĀ FILOZOFISKĀ DOMA IETEKMĒ ARHITEKTONISKO DOMU”
 
GAISA PILS
Kaspars Vanags, OPEN
venécijas arhitektüras biennålé itålijas paviljona latvijas noda¬å lîdzås gunåra birkerta gaismas pils maketam varés iepazîties arî ar rigasound (linards kulless, voldemårs johansons) un radoßås apvienîbas ma1z3 kopîgi veidotå projekta “gaismas pils” videoprezentåciju.