VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Koka māja Berga bazārā
Zaiga Gaile, īpaši “Studijai”
Šī vecā, tukšā māja – Tagad tik pilna ar gadiem – Vienīgā īstā šai vietā. Dž.V.Hekets, atdzejojusi Monika Zariņa That old empty house, Now so overgrown with years, Is the only real one here. J.W.Hackett
 
MĀKSLAS MUZEJS LATVIJĀ?
Gundega Cēbere, Latvijas Kultūras ministrija, īpaši “Studijai”